Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging op zaterdag 23 april 2016 te Maarn, van 15:00 tot 16.50 uur

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ledenvergadering 18 april 2015
 5. Samenstelling bestuur en functionarissen (Op dit moment zijn geen bestuursleden of functionarissen aftredend)
 6. Jaarverslag van de vereniging over 2015; toelichting en goedkeuring
 7. Financieel verslag over 2015; toelichting en goedkeuring
 8. Begroting 2016; toelichting en goedkeuring
 9. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2015 (De kascommissie bestaat uit Ruben Lybaert (tweede keer) en Kevin Van Hoecke (eerste keer))
 10. Opvolging Ruben Lybaert in de kascommissie in 2017
 11. Beschermingsprojecten
 12. Trionyx
 13. Website
 14. Wetgeving en ontwikkelingen (o.a. de positieflijsten en de Europese Verordening invasieve uitheemse soorten)
 15. Kweekarchief
 16. Public Relations
 17. Rondvraag

Sluiting

wordnulid

Project Fakroun (2016/2017)

€2.489,00
Gedoneerd
€2.750,00
Goal
91% Gedoneerd
Ga naar boven